• Patientkunskap – en ny vårdprocess

    Patientkunskap vill skapa bättre hälsa genom ökad kunskap till patienten med hennes egna data direkt från forskningen för personifierad prevention och behandling

Projektet syftar till att möta vårdens behov genom ökad kunskap till patienten med hennes egna data direkt från forskningen, för personifierad prevention och behandling. Vi ska utveckla och implementera tjänster där patienten mäter sin individuella hälsa och kan bedöma hur den skulle kunna förbättras genom egna insatser, och i nära samverkan med vården och vetenskapen.

Konkret får patienten överblick över sin sjukdom via nya möjligheter att ta del av dels sin egen sjukvårdsinformation (från kvalitetsregister och journaler), dels av relevant vetenskap (exempelvis gener och biomarkörer via diagnostiska tester i vår biobank), liksom att skapa egen information och därmed få ett helt annat beslutsunderlag än idag för att få inflytande över sin behandling.

Innovationen är att patienten får en helt personligt anpassad förståelse för sin sjukdom och utifrån de senaste forskningsrönen ser hur olika faktorer kan påverka sjukdomen. Patienten ges då möjlighet att som individ ta en aktiv roll, inte minst med förändringar i det dagliga livet med positiva hälsoeffekter.

Ny film från Patientkunskap

Ny film från Patientkunskap

I den tredje och sista filmen om projektet Patientkunskap berättar Staffan Lindblad, överläkare och professor vid Karolinska Institutet om resultaten […]

Patientkunskap, om Service Design

Patientkunskap, om Service Design

I den andra filmen om Patientkunskap berättar vi om Service Design- En metod med användarna i fokus. Ta del av […]

Reumatologidagen 6 mars

Reumatologidagen 6 mars

Staffan Lindblad visade filmen om Patientkunskap på Reumatologidagen den 6 mars.

Service blueprint

Service blueprint

Vi har tagit fram en Service blueprint som beskriver alla tjänster och aktiviteter som genomförs för att uppnå projektets mål.

Möt patientkunskap på Vitalis!

Möt patientkunskap på Vitalis!

Kom förbi Ringlas monter på Vitalis för att se filmen om patientkunskap och prata med oss.

Filmer

Patientkunskap, om resultaten

I den tredje och sista filmen om projektet Patientkunskap berättar Staffan Lindblad, professor vid Karolinska Institutet om resultaten och om framtidens vård.

Se fler filmer
Best practice

Best practice

Patientkunskap Best Practice

Affärsmodeller

Affärsmodeller

Affärsmodeller Patientkunskap

Tjänstekontrakt och API:er

Tjänstekontrakt och API:er

IT Beskrivning tjänstekontrakt Patientkunskap

Patientresan

Patientresan

Nu kan du ladda ned patientresan som pdf. Patientresan

ki_logo  vinnova

Stockholms läns landsting | Karolinska Universitetssjukhuset
Reumatikerförbundet | Stockholms universitet (SU/DSV)
Chimes AB | Carmona
Medical Management Innovations AB